Ark. 8-16

Tilinpäätöksen muistilista yrittäjille

Tilinpäätöksen muistilista yrittäjille

Kirjoittaja: Tarja Hiitiö

Pian on aika korkata vuoden kalenteri 2024 pöytälaatikosta, mutta maltetaan vielä hetki. Vuoden loppu tarkoittaa monessa yrityksessä myös tilikauden päätöstä. Tilinpäätöskausi onkin monelle tilitoimistolle vuoden kiireisintä aikaa! 

Sujuvoittaaksemme tilinpäätöksen laatimista olemme koonneet tarvittavista asiakirjoista tilinpäätöksen muistilistan yrittäjille. Tilinpäätökseen valmistautuminen käy helposti, kun pidät yrityksen juoksevan kirjanpidon ajan tasalla koko vuoden. Samalla saat vähennykset ajallaan kirjanpitoon, ja tulos antaa oikean kuvan yrityksesi liiketoiminnasta. Toimita tilitoimistoon kaikki aineisto, jonka voi ajatella vaikuttavan tilinpäätökseen. 

Lista tilinpäätökseen tarvittavista asiakirjoista

1. Tilikauden myyntilaskut

Vaikka laskun päivämäärä olisi uuden tilikauden puolella, työn suorituksen tai hyödykkeen luovutuksen ajankohta ratkaisee kummalle tilikaudelle myyntilasku kuuluu. Keskeneräisestä työstä ja siihen liittyvistä hankinnoista laskutetaan se osuus, joka kuuluu päätettävälle tilikaudelle.

2. Tilikauden ostolaskut

Ostolaskuissa merkitsee toimitusaika, ei laskun päiväys. Esimerkiksi puhelinlasku voi olla ajalta 1.12.2023–31.1.2024, jolloin se kirjataan uudelle tilikaudelle. Huomioi, että saman käytännön on toistuttava vuodesta toiseen. Mikäli osto koskee selkeästi vuotta 2023, mutta saapuu 1.1.2024, merkitään se vuoden 2023 kirjanpitoon. 

3. Menojen jaksotus

Yrityksen tietyt menot ovat sellaisia, että ne jaksotetaan oikeille tilikausille. Tällaisia ovat esimerkiksi korkokulut sekä vuokra- ja vakuutusmaksut. Näistä on hyvä erikseen keskustella kirjanpitäjän kanssa ja päättää hänen avulla, miten toimia.

4. Palkkoihin liittyvät kulut

Päättyvälle tilikaudelle jaksotetaan myös palkat, TyEL-maksut ja maksamattomat ylityö-, hälytys- tai muut vastaavat korvaukset. Muistuta yrityksesi henkilöstöä kirjaamaan kuluvan vuoden matkalaskut vuoden loppuun mennessä. Palkkojen ja lomapalkkavelan jaksotus voi nousta äkkiä tuhansiin euroihin, mikä vaikuttaa päätettävän tilikauden tulokseen merkittävästi.

Tarkista myös paljonko olet itse yrittäjänä nostanut palkkaa päättyvän tilikauden aikana. Yhden hengen osakeyhtiössä voi olla verotuksellisesti järkevää, että ansiotuloa nostetaan siihen asti, että sen veroprosentti on 26. 

5. Varaston saldo

Tilikauden varaston saldosta täytyy tehdä ennen tilikauden päättymistä inventaario, johon kirjataan sisään ostettujen ja vielä myymättömien tuotteiden hankintahinta ilman arvonlisäveroa. Muista päivätä varastosaldo viimeistään 31.12. ja sisällyttää siihen yrittäjän allekirjoitus.

6. Korotetut poistot

Yritys voi tehdä vuosina 2020–2025 käyttöön otettujen koneiden ja laitteiden osalta korotetut poistot tilinpäätöksessä. Yritys voi tehdä maksimissaan 50% poiston hankintamenosta, mikä on kaksinkertainen tavalliseen poistomäärään verrattuna.

Pienyrittäjän huomiot tilinpäätöksessä

Yllä mainittujen asiakirjojen lisäksi muista myös pienyrittäjää koskevat etuudet tilinpäätöksessä! Pienyrityksessä huomioidaan arvonlisäveron alarajahuojennus seuraavasti (vuoden 2023 säädöksien mukaan): 

1. Liikevaihto alle 10 000 euroa

Jos tilikauden liikevaihto on alle 15 000 euroa, kaikki maksetut arvonlisäverot palautetaan. 

2. Liikevaihto alle 30 000 euroa

Jos liikevaihto on yli 15 000 mutta alle 30 000 euroa, pienyritys saa arvonlisäveron osittaisen alarajahuojennuksen.

Huojennusta hakiessa arvonlisäveroilmoituksessa pitää ilmoittaa huojennukseen oikeuttava liikevaihto ja veron määrä.

Artikkelin kirjoitushetkellä on säädetty, että 1.1.2025 alkaen pienyritysten arvonlisäverotukseen tulee suuria muutoksia. Pienet yritykset eivät voi enää saada alarajahuojennusta enää vuodelta 2025, vaikka yrityksen liikevaihto jäisi alhaiseksi. Muutos koskee kaikkia pienyrityksiä. Lisää tästä ja muista muutoksista voit lukea Verotoimiston sivuilta.

***

Kaikista varmin tapa onnistua tilinpäätöksessä on toimittaa kaikki kirjanpidon aineisto tilitoimistolle.

Taloustietäjämme tietävät kyllä, mitkä asiakirjat kuuluvat tilinpäätökseen ja mitä eivät. Mikäli olet asiakkaamme, olet saanut tilinpäätöksen valmistautumisohjeet Taloustietäjiltämme sähköpostitse. Muistathan lukea sen!